Flamsäkra golv

För att undvika bränder är det viktigt att ha flamsäkra ytskikt som stoppar eller fördröjer branden från att utvecklas. Detta gäller inte minst golv som alltid har en roll att spela när det handlar brandskydd.

Flam- och brandsäkra golv har egenskaper som gör dem motståndskraftiga mot eld och dessutom behåller sin strukturella integritet över en viss tid.

Flamsäkra golv – de främsta fördelarna

  • Golv i brandsäkra material reducerar spridningen av flammor och rök om det inträffar en brandrelaterad incident inom en anläggning. Här är de några viktigaste förmånerna med brandsäkra golv:

  • De reducerar spridningen av eld och rök i en byggnad eller i ett område av byggnaden.

  • De ger ett bättre skydd för personal och byggnad under brandrelaterade incidenter.

  • Flamsäkra golv ger trygghet även när personer beter sig oförsiktigt exempelvis med slängda cigarettfimpar.

  • Flamsäkra golv rekommenderas inom ett flertal områden, ett av de viktigaste områdena är industrier, där det ofta kan uppstå höga temperaturer, gnistbildningen och där det ofta kan finnas brandfarliga material och ämnen.

Här är några av de industrier där flamsäkra golv rekommenderas:

  • Läkemedelsindustri och biotech som forskningsanläggningar och laboratorium.

  • Sjukvård som sjukhus, operationssalar och korridorer och andra vårdinrättningar.

  • Kontorsbyggnader – receptioner, caféer, parkeringshus.

Brandklasser för golv

Det finns brandklasser för alla typer av ytskikt och detta gäller även golv. Men golvs brandsäkerhet är inte kopplat till rumsbrandtestet som används när det handlar om väggar och tak. Detta beror på att golv i normala fall involveras i en brand i ett senare skede. Detta är anledningen till att golvmaterial inte ska användas i tak då dessa kan leda till mycket snabba brandförlopp.

Golvmaterial omfattas inte av några droppkrav då det ingenting droppas uppåt. Krav på golvbeläggningar ställs bara i enstaka fall när det handlar om utrymningsvägar och samlingslokaler.

Klinkergolv är brandsäkra

Klinkergolv tillverkas av sand, leror och andra material som inte påverkas av eldslågor. Det är mycket brandsäkert och ger ingen rökutveckling vid brand. När ett hem eller en lokal härjas av brand kommer plastgolv att smälta och parkettgolv av trä att brinna. Men även om du har ett flamsäkert golv så är klinkers ett av de allra brandsäkraste golven man kan lägga i såväl offentliga lokaler som privata hem.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
25 May 2022