För- och nackdelar med betonggolv

När man ska tillverka golv som ska fungera som industrigolv är kvaliteten lika viktig som funktionen. Beroende på industrin bör man lägga golv som är anpassat till den slags produktion och aktivitet som ska äga rum i lokalen. Ska det placeras stora och tunga maskiner på golvet? Då bör man anpassa golvet efter de maskiner som golvet ska bära.

Man bör även tänka på den personal som ska arbeta på golvet. De som ska kliva runt maskinerna bör ha ett golv som inte är alldeles för hårt och som sliter på fötterna; ett felaktigt golv sliter onödigt mycket på de fötter som ska trampa runt på det.

Så vilket golv är bäst? I viss industrier bör man inte ha annat än betonggolv. Här tänker vi på industrier med produktion av tunga material, eller där man hanterar mycket vatten. 

Metoder för att bearbeta betonggolvet

Det är sällan som det fungerar att ha ett naket betonggolv utan att först slipa det och sedan behandla det. Beroende på vilken yta man önskar sig på golvet bör man behandla det med olika material. Det vanliga är att man behandlar det med Natriumsilikat. Det gör att betonggolvet blir mer tätt och mer vattenavvisande. Det går mycket bra att lacka ett betonggolv. Det finns speciellt betonglack som passar mycket väl för att göra ytan på betonggolvet som gör ytan matt, till exempel uretan.

För- och nackdelar med betonggolv

En fördel med betonggolv som inte alls är oviktig, är att betongen är relativt miljövänlig. Den innehåller enbart komponenter hämtade ur naturen. Den innehåller grus, lera och kalk. En annan fördel med betongen är att den alltid går att återanvända, den är mycket hållbar och håller i princip hur länge som helst.

Betongen behåller värmen i fabriken eller industrin väldigt väl. Däremot lämpar det sig inte är så bra om man vill ha en svalare temperatur inne i fabriken eller industrin. En nackdel med betonggolv är att den innehåller cement, som inte kan räknas som särskilt miljövänlig när det kommer till tillverkning av den. Vid tillverkning av cement, släpper fabriken ut stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Dock krävs det inte så stora mängder cement i tillverkningen av betong.

betongglov

Så kan man göra miljövänlig betong

Det går att tillverka betong som är mer miljövänlig genom att använda en mindre mängd cement som bindemedel i betongen. Dock innebär det att det tar längre tid för betongen att härdas. Och tid brukar vara pengar. Får man en byggare som kan ta sig den tiden och använda en mer miljövänlig betong till industrigolvet är det mycket värt för klimatet.

Och vi bör alla tänka mer på klimatet och ställa om hela produktioner som tar hänsyn till jordens resurser och vilka konsekvenser som slösandet av energin innebär. Det går dessutom att komma runt användningen av cement som bindemedel i betongen. Då kan man till exempel använda sig av flygaska, eller slaggprodukter från till exempel stålindustrin. Det är välkommet att se att det finns betongtillverkare som är väl medvetna om den klimatpåverkan som cementen innebär för betongtillverkning och ser till att använda andra bindemedel i betongen.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
12 Aug 2022