Blogg

Miljövänliga golv för industrin

15 sep 2021

Det ställs hårda krav på ett industrigolv. Tunga maskiner och fordon, mycket rörelse, varierande temperaturer, vatten, smuts och olika kemikalier. I industrisammanhang utsätts ett golv för mycket så det är viktigt att det pallar. Här duger inte några billiga klickparketter! Men hur är det med miljövänligheten när det handlar om industrigolv? Det finns ju otaliga [...]


Golv på flygplatser – krav, funktion, regler

14 jun 2021

Vad finns det egentligen för krav gällande golv på flygplatser? Vilka material används och vilka material är sämre än andra? Vad ska golvet på en flygplats ha för funktioner och finns det några internationella regler kring detta? Vi tittar närmare på allt detta. Flygplatser ska erbjuda komfort och en bra vistelse utan några onödiga stopp. [...]


Frågor och svar om industrigolv av betong

11 maj 2021

När passar industrigolv av betong bäst? Beroende på vilken slags industri som behöver ett nytt industrigolv, bör man lägga golvet med kortare eller längre hållbarhet. Men är det så att man har en tuff industriell miljö, bör man definitivt lägga ett golv med betong. "Har man dessutom en riktigt tung miljö, med lastbilar som kör [...]


För- och nackdelar med betonggolv

15 feb 2021

När man ska tillverka golv som ska fungera som industrigolv är kvaliteten lika viktig som funktionen. Beroende på industrin bör man lägga golv som är anpassat till den slags produktion och aktivitet som ska äga rum i lokalen. Ska det placeras stora och tunga maskiner på golvet? Då bör man anpassa golvet efter de maskiner [...]


Golv som duger till livsmedelstillverkning

24 nov 2020

Vilka slags industrigolv duger till industrin för livsmedelstillverkning? När det kommer till golv ämnade för livsmedelstillverkning finns det vissa kriterier som är viktiga att de uppfylls. I Sverige lägger man vikt vid att golvet – och lokalen i stort – är anpassad efter Livsmedelsverkets stränga föreskrifter. "De föreskrifter som svenska Livsmedelsverket har är gemensamma för [...]


Koldioxidfri betong ska tillverkas i Oxelösund

21 feb 2020

Det är PEAB som beslutat sig för att minska sina koldioxidutsläpp. "För att göra det har de byggt en ny fabrik i Oxelösund. Där vill man omvandla masugnsslagg från det stål som SSAB tillverkar till bindemedel för en ny slags betong som är mer miljövänlig än förut." Ännu är den nya fabriken inte klar, men [...]


Spelar färgen på industrigolv roll?

21 dec 2019

Vilken färg som man målar sitt industrigolv med, spelar stor roll. Olika färger som vi ser och som finns i de rum som vi vistas i under en längre tid påverkar oss mycket. Om man vill åstadkomma aktivitet och rörelse, men samtidigt stressa människor ska man måla rum med röd färg. Vill man i stället [...]


Bör man ha industrigolv med epoxi?

21 nov 2019

Många anser att industrigolv med epoxiharts är det som man bör ha om man har behov av ett slitstarkt och mycket tåligt industrigolv. Det stämmer till viss del, men man kan alldeles utmärkt använda akryl till industrigolv, lika väl som epoxi. Den största fördelen med akryl i industrigolv är bland annat att akrylen har en snabb [...]


Fördelar med fogfria industrigolv

21 okt 2019

Att få ett fogfritt industrigolv kan vara nödvändigt i vissa sammanhang. Beroende på vilken verksamhet som man bedriver på arbetsplatsen, kan man behöva ett fogfritt industrigolv. Som ju benämningen säger, är ett fogfritt industrigolv ett plastgolv helt utan fogar. De flesta andra plastgolv läggs med remsor av plast. Lägger man däremot ett industrigolv med akryl [...]


Vad kostar ett industrigolv?

21 sep 2019

Priset på ett industrigolv är helt beroende på storleken på industrigolvet och hur mycket plastmassa som behövs på industrigolvet. Det som avgör är hur tjockt betonggolvet och plastmassan bör vara på golvet. Om vi antar att golvet behöver en tjocklek på 10 centimeter betong på själva golvet, med en tjocklek på 300 millimeter cellplast och [...]


Så tillverkar man industrigolv

21 aug 2019

Den som någon gång har gått på och använt sig av ett industrigolv, vet att golvet regelbundet blir utsatt för hårda stötar, slag och andra slags påfrestningar. Ett industrigolv är ju lagt med tanke på den miljö som fabriken och arbetsplatsen innebär av hård hantering, med massa som kanske ska transporteras och olika slags verksamhet [...]


Därför är industrigolv särskilt tåliga

15 jul 2019

Industrigolv utgörs så gott som undantagslöst av ett första skikt av betong, precis som de flesta andra golv. När man lägger ett industrigolv, börjar man med att lägga en betongmassa. Sedan lägger man på ett skikt med olika slags material som härdar golvet. Här använder man sig till exempel av härdplast, epoxi, akryl och andra material som [...]


Kan man ha industrigolv hemma?

15 jun 2019

Visst kan man ha industrigolv hemma, om man med industrigolv menar betonggolv, epoxigolv, massagolv och till och med industriparkett. Vilket slags industrigolv som man önskar där hemma, varierar. Allt har ju med den egna smaken att göra. "Har man ett hobbyrum, och till och med eget gym hemma, passar det alldeles utmärkt med ett industrigolv. [...]


Kan man göra industrigolv av trä?

15 maj 2019

Epitet industrigolv brukar vara förbehållet golv av epoxi, betong och andra golv av plastmaterial. Därför brukar man inte kalla de golv som är lagda av trämaterial för just industrigolv. Ändå vill tillverkarna gärna marknadsföra trägolv som "industrigolv", eller i alla fall för "industriparkett". "På ett industrigolv av trä lägger man ett trägolv med ett mer [...]


Kan man ha industrigolv till sportgolv?

15 mar 2019

"En del golv som man hittar i sport- och idrottslokaler kan man mycket väl jämföra med industrigolv. Här tänker vi på de sportgolv som är byggda för stora påfrestningar, till exempel på gym. I de vanligaste gymen i dag, hittar man flera maskiner som används dagligdags och av en stor mängd människor. Här återfinns många [...]