Kan man göra industrigolv av trä?

Epitet industrigolv brukar vara förbehållet golv av epoxi, betong och andra golv av plastmaterial. Därför brukar man inte kalla de golv som är lagda av trämaterial för just industrigolv. Ändå vill tillverkarna gärna marknadsföra trägolv som "industrigolv", eller i alla fall för "industriparkett".

"På ett industrigolv av trä lägger man ett trägolv med ett mer robust träslag. Då lägger man trägolvet med parkettstavar som ställs på högkant som gör att golvet tål mer än när man lägger stavarna med mjuksidan uppåt."

Industriparkett håller inte som övriga industrigolv

Trots marknadsföringsknepet med att kalla ett trägolv för "industriparkett" håller inte trägolv på långt när lika länge som andra industrigolv. Ska en industriparkett hålla under flera år, trots högt slitage, krävs det att man behandlar golvet med ytbehandlingsmedel och underhåller det hela tiden. Dessutom bör heller inte industriparketten användas i sedvanlig industri. Däremot passar den alldeles utmärkt på golv som utsätts för stort slitage. I hotellobbyn till exempel, på restauranger och i offentliga miljöer passar det mycket bra med industriparkett. På sådana platser vill man ha ett vackert golv, men av hållbart material.

Så bör man underhålla industriparketten

"Industriparketten" får inte utsättas för smuts, väta och skarpa kanter – namnet till trots. Alla möbler som ställs på en industriparkett måste vara försedda med möbeltassar. Om man möblerar med en möbel som har hjul, bör man lägga en skyddande plastskiva under hjulen för att skydda golvet. Så snart det kommer smuts på industriparketten måste den avlägsnas för att inte förstöra golvet. Samma sak med väta. Kommer det fukt på ett trägolv, riskerar träet att expandera vilket förstör golvet.

"För att undvika både fukt och skador på golvet krävs det att man både rengör det regelbundet och behandlar det med olja, hårdvax eller lack. Här rekommenderas alltid lack, som är det bästa skyddet mot väta, fukt och smuts."

Så länge håller industriparkett – som bäst

En industriparkett kan hålla, som bäst i 20-30 år innan det är så pass utslitet att det bör bytas ut. Längden på hållbarheten beror förstås på hur stort slitaget är och hur mycket man underhåller det, men med bästa tänkbara förutsättningar kan det hålla i så många år. Det är åtminstone hälften så länge som ett industrigolv av epoxy, ett massagolv eller betonggolv håller. Och då behöver man ju inte underhålla det golvet, mer än att man alltid bör rengöra alla slags golv så att de inte blir sanitära angelägenheter för dem som vistas på dem. Är det en industriparkett gjort av ek eller mörk ek, kan det hålla just så länge. Man bör inte lägga en industriparkett av något annat träslag än ek, då det inte kommer att hålla i längden.

Så mycket kostar industriparkett

"Priset på industriparketten kan variera ganska mycket beroende på golvhandlare och vilket slags trä som man väljer, men kring 500 kronor per kvadratmeter bör man räkna med. Vidare bör man även räkna med en kostnad för både underhåll och rengöring av golvet."

Detta bör göras ständigt, så är man inte beredd att göra det själv, bör man dessutom räkna med arbetskostnaderna när man väl bestämmer sig för en industriparkett – och då räknar på kostnaderna.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
15 May 2019