Spelar färgen på industrigolv roll?

Vilken färg som man målar sitt industrigolv med, spelar stor roll. Olika färger som vi ser och som finns i de rum som vi vistas i under en längre tid påverkar oss mycket.

Om man vill åstadkomma aktivitet och rörelse, men samtidigt stressa människor ska man måla rum med röd färg. Vill man i stället lugna ner människor men få dem att bli mer kreativa ska man måla rummen med blå färg.

Det har man kommit fram till vid Miljöpsykologiska institutionen vid Lunds universitet. På vilket sätt färgerna spelar roll, ville de ta reda på. Där gjorde de tester på människor som fick vistas en halv dag i taget i ett rödmålat rum, och sedan i ett blått rum. Samtidigt mätte de aktiviteten hjärtat och hjärnan hos de människor som gick med på experimentet.

Det visade sig att de som vistades i det blå rummet hade en lugnare hjärt- och hjärnaktivitet än de som vistades i det röda rummet. Man drog därför slutsatsen att det röda rummet aktiverar hjärnan och gör människor mer produktiva, men den röda färgen i rummet stressade dem på samma gång. Har man då en introvert personlighet eller är nedstämd, påverkas man mer av den röda färgen.

Även kreativiteten mättes

Förutom att man mätte aktiviteten i hjärna och hjärta, prövade man också att ge dem som vistades i de olika rummen först en mer krävande uppgift som de skulle lösa, och sedan en arbetsuppgift som var av mer rutinartad karaktär. Det visade sig att om man skulle göra en uppgift av kreativ och krävande karaktär, var det bättre att arbeta i det blå rummet.

Man har även mätt effekterna av kalla och varma färger. Man jämförde 1.000 arbetsplatser som hade olika färger och man kom fram till att de som arbetade på en arbetsplats med mer färger trivdes bättre än de som inte hade en så färgglad arbetsplats. Samtidigt kom man även på att för många olika och färggranna rum också kan stressa folk. Och att det är bäst att ha många olika och starka färger endast i rum som man sällan använder, eller som man vistas i under kort ett kort tag; som till exempel ett sammanträdesrum eller entréer.

Färglära – så påverkar färger oss

  • Blå färg – inger lugn. Blått kan lindra stress och spänningar, kreativitet kan öka i ett blått rum.
  • Vitt – uppfattas som en neutral och lugn färg. Fångar upp och reflekterar ljus bäst.
  • Gult – retar synsinnet och kan upplevas som obehaglig i starka doser.
  • Rött – detta är en stark färg som aktiverar vår hjärna och kan göra oss produktiva men kan samtidigt göra oss stressade. Introverta och nedstämda personer påverkas mycket starkt av röd färg.
  • Beige – detta är en mycket bra färg på så sätt att den lugnar ner oss. På samma sätt är det med beige i de flesta nyanser; brunt, jordfärger och grått har en lugnande och avkopplande effekt.
  • Grönt – upplevs som en lugnande färg och får oss att gå ner i varv.
Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
14 Sep 2023