Golv som duger till livsmedelstillverkning

Vilka slags industrigolv duger till industrin för livsmedelstillverkning? När det kommer till golv ämnade för livsmedelstillverkning finns det vissa kriterier som är viktiga att de uppfylls. I Sverige lägger man vikt vid att golvet – och lokalen i stort – är anpassad efter Livsmedelsverkets stränga föreskrifter.

"De föreskrifter som svenska Livsmedelsverket har är gemensamma för alla slags livsmedelstillverkning i hela EU. Här är det inte endast tåligheten på golvet som är det viktiga, här är hygienen på industrigolvet det centrala."

Det får till exempel inte förekomma giftiga komponenter i industrigolvet. Det ska även vara lätt att rengöra. Ytorna i hela industrin måste vara släta, för att underlätta rengöringen. De ska vara "täta, släta och lätta att rengöra" som det står på Livsmedelsverkets hemsida. För att golven ska kunna godkännas enligt dessa kriterier är det alltså, såsom det står beskrivet; viktigt att de tillverkas på sätt som är fogfria, som inte buktar sig och som är lätta att rengöra.

Så rengör man industrigolv

Som alla säkert förstår är det mycket viktigt att alltid hålla sig med rena golv där man tillverkar livsmedel.

"Även om golvet inte utgör den yta där man tillagar livsmedel, bör det ändå vara tillräckligt rent så att smuts och damm inte hamnar i maten som tillagas. Därför måste golvet rengöras tillräckligt noggrant."

Här går vi igenom vilka riktlinjer som krävs när det kommer till rengöring av industrigolv i livsmedelstillverkning.

Inga skarvar på golvet

För det första kommer det an på själva industrigolvets utformning som bör anpassas för att underlätta själva rengöringen av industrigolvet. Golvet bör inte ha några skarvar, där smuts och damm kan fastna och börja gro. För att underlätta industrigolvet för rengöring är det viktigt att ytan på industrigolvet är sådant att smutsen inte fastnar, och gör det lätt att rengöra.

livsmedelstillverkning

Rikligt med rengöringsmedel för rena golv

När man ska rengöra industrigolv för livsmedelsindustrin är det viktigt att använda rengöringsmedel som tar död på skadliga bakterier, men som samtidigt inte är miljöfarliga – det vill säga är fulla med starka kemikalier. Därför är valet av rengöringsmedel mycket viktigt så att båda dessa viktiga kriterier uppfylls. Här är det upp till företaget själv att hitta ett rengöringsmedel som uppfyller dessa båda och viktiga kriterier.

Viktigt med regelbundenhet

Eftersom rengöringen av industrigolvet är så pass viktigt, är det regelbundenheten i rengöringen som är viktig. Det ska rengöras varje dag och här ska det inte göras undantag i den regeln. Så snart som man har använt industrigolvet för livsmedelstillverkning bör det rengöras noggrant. 

Företaget ansvarar själv för hygienen

Här utövas ingen kontroll av till exempel livsmedelsverket, eller någon annan myndighet.

"Däremot har företagen själva ansvaret för att utföra egna kontroller av den egna hygienen på kök som används i livsmedelstillverkning."

Företaget måste införa rutiner som gör kontroller regelbundet – hur de ordnas är upp till företaget själva. Företagen måste däremot kunna presentera dokumentation som visar hur man genomför kontroller, ange och identifiera innehåll i maten, presentera krishantering (om något skulle tillstöta i livsmedelsprocessen) och visa på dokumentation om hur man reducerar säkerhetsrisker i själva livsmedelsprocessen.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
27 Apr 2022