Korrekt avrinning i garage

Det är viktigt att ha en bra avrinning från garaget så att det inte blir vattenansamlingar som kan skada de fordon, verktyg eller annan egendom som finns i garaget. Med bra avrinning menas att vatten som spolas inne i garaget rinner bort samt att regn och annan nederbörd utomhus inte rinner in i garaget.

Det bästa är att se efter att avrinningen blir korrekt gjord redan när huset byggs. Garagegolvet bör ha en lutning på cirka 1-2% så att vattnet rinner bort och ner i en dräneringskanal eller dräneringsbrunn. Rengör brunnen eller kanalen regelbundet så att den inte blockeras av smuts och annat som hindrar vattnet och orsakar översvämning. Att ha en vattenavvisande beläggning hjälper till med avrinningen. Man kan exempelvis ha betongfärg, klinkers eller ett fogfritt golv. 

Åtgärda dålig avrinning i garaget

Det kan vara svårt att åtgärda dålig avrinning med det finns några sätt man kan försöka. 

Dräneringskanal

Genom att borra eller fräsa upp golvet kan du skapa en kanal som leder ut från garaget och mot en dagvattenbrunn eller stenkista. Se till att gjuta runt kanalen så att vattnet inte tränger ner i marken under garaget då det kan skapa problem med fukt på sikt. Har du ingen erfarenhet av den här typen av arbete är det bättre att du anlitar en byggentreprenad som kan göra en kanal eller brunn.

Skapa ett fall

Om det inte finns en lutning mot brunnen eller ut mot gatan kan du behöva skapa en. Det finns olika sätt att göra det men det enklaste sättet är antagligen att gjuta ett fall med betong. Om du inte är händig och van vid att arbeta med betong kan det vara bra att ta in en firma som hjälper dig.

Skydda väggarna

Det är viktigt att det inte blir vatten ståendes längs med väggarna. För att förhindra detta kan man sätta kakelplattor eller klinkers längs väggarna som extra skydd. 

Vad kan dålig avrinning leda till?

Om man inte åtgärdar dålig avrinning kan det leda till en hel del problem.

Vattenskador på egendom

Mycket av det man har i ett garage skall hållas borta från fukt och vatten. Bilen är antagligen det dyraste exemplet. Fukten tar sig in i små repor där den orsakar rost. Även verktyg eller arbetsbänkar av metall kan rosta och vittra sönder. Även papper, trä och tyg är mycket utsatt.

Skadedjur

Vattenansamlingar som får stå kan dra till sig olika typer av ohyra. Silverfiskar älskar fukt och när de väl kommit i närheten av ditt hus finns det en hög risk att de även tar sig in.

Halt underlag

När det är vått så blir det även ofta halt. Undvik halkolyckor genom att ordna en bättre avrinning. 

Skador på golvets fundament

Är garaget inte uppvärmt på något sätt så riskerar de små vattenpölarna att frysa på vintern. Det kan orsaka sprickor i golv av betong eller asfalt som kan vara svåra att åtgärda. 

Mögel

Mögel leder till dålig lukt och dålig luft. Att vara i ett utrymme som drabbats av mögel kan leda till andningsbesvär och allergi. Får man problem med mögel måste man många gånger sanera vilket är både kostsamt och besvärligt. 

Röta

Om det blir mögel så är risken mycket stor för röta, speciellt i garage som har delar som är byggda i trä. 

Det finns tyvärr många olika problem man kan råka ut för om man inte tar hand om inkorrekt avrinning. Därför är det väl investerade pengar att ta itu med problemet så att avrinningen fungerar på ett bra sätt!

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
23 May 2023