Koldioxidfri betong ska tillverkas i Oxelösund

Det är PEAB som beslutat sig för att minska sina koldioxidutsläpp.

"För att göra det har de byggt en ny fabrik i Oxelösund. Där vill man omvandla masugnsslagg från det stål som SSAB tillverkar till bindemedel för en ny slags betong som är mer miljövänlig än förut."

Ännu är den nya fabriken inte klar, men beräknas bli det under 2020. Genom att använda sig av stålslagg som bindemedel i betong, istället för cement, och sluta tillverka cement, beräknar Peab att minska koldioxidutsläppet med cirka 50.000 ton varje år. Man menar att det motsvarar utsläpp av koldioxid från över en halv miljon bilresor från bilar som kör mellan storstäderna Göteborg och Stockholm.

Miljövänligtmed koldioxidfri betong

Att helt och hållet sluta med en användning av betong blir svårt för att inte säga omöjligt, då betongen är ett så pass hållbart och starkt material att använda sig av. Idag är det omöjligt att tänka sig bygga utan att först göra en huskonstruktion av betongen. Sedan spelar det mindre roll vilket övrigt material som man väljer att bygga med. Och ser man till alla de tusentals byggnader som står kvar, ända sedan antiken och tidigare romarriket, ser vi att det är den betong som man då gjorde, som står kvar idag är därmed den mest hållbara material som man kan tänka sig. I den tidens betong använde man sig av vulkanaska som bindemedel, vilket ju verkligen var ett effektivt material då man än idag ser den tidens byggnader som står, efter tusentals år. Förhoppningsvis ska framtidens betong vara minst lika hållbar men mycket mer miljövänlig än den vi ser idag. Betongen i sig är inte det minsta icke-miljövänlig men det är dock cementen och tillverkningen av cementen som är boven i dramat.

Miljövänligt stål i Luleå

Det är SSAB som ska börja framställa miljövänligt stål i Luleå. Där ska man göra försök att producera stål med vätgas –i stället som hittills – med kol och koks. Istället för att släppa ut koldioxid som är fallet just nu, kommer det att resultera i en biprodukt med vatten. Målet är att detta ska vara klart någon gång under 2035 för att man ska ha en fossilfri process inom ståltillverkning. SSAB vill precis som Peab, sänka sina koldioxidutsläpp och kommer att ställa om sin tillverkning. Det är SSAB som enskilt står för den största delen av utsläppen i Sverige. Därför har man fattat beslutet att år 2045 vara helt fossilfritt. Hittills har man sett att det största problemet som behöver lösas är att få en högspänningsledning för elkraft till en anläggning i Oxelösund. Därför har de planer på att bygga även en naturgasterminal till fabriken i Oxelösund. Och har sänt in miljötillstånd för att få bygga en sådan.  Det är upp till Svenska kraftnät om att möjliggöra elkraftsförsörjning och annat som behövs för produktionen. Det är framför allt de otroligt stora masugnarna som behöver energi och behöver därför en högspänningsledning som kan ge hela 400 kilo volt.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
21 Feb 2020