Bör man ha industrigolv med epoxi?

Många anser att industrigolv med epoxiharts är det som man bör ha om man har behov av ett slitstarkt och mycket tåligt industrigolv. Det stämmer till viss del, men man kan alldeles utmärkt använda akryl till industrigolv, lika väl som epoxi. Den största fördelen med akryl i industrigolv är bland annat att akrylen har en snabb härdningstid och kan härdas i väldigt låga temperaturer.

Epoxi innehåller kemikalien Bisfenol-A och Epiklorhydrin. Denna blandning ger beteckningen DGBA, men man kan även byta ut Bisfenol-A, mot Bisfenol-F som ger en mer trögflytande blandning. Detta material som man använder till industrigolv, utvecklades från början av en tysk fabrik med namn IG Farben, 1939, och avsågs då för att användas för limning av metaller och gjutning, men har sedan dess kommit att användas på annat sätt också.

Många gillar de egenskaper som Epoxi erbjuder. Bland annat är blandningen lätt att häfta vid de flesta material. Molekylerna i blandningen ha en vätande förmåga och har låg ytspänning vilket gör att när den härdas, krymper materialet inte mycket alls, utan lasten sjunker ihop något. För att Epoxin ska härdas krävs en tillsats av antingen aminer, amider, och diaminer bland annat. Nackdelen med Epoxi är att vid hudkontakt kan det ge allergier.

Så bör man ha industrigolv med epoxi?

Svaret är nej, det måste man ju inte. Det finns andra material som fungerar minst lika bra som epoxi till industrigolv. Det finns andra plaster som är minst lika tåliga som epoxi. Däremot är epoxi ett ganska så känt material för sin förmåga att fästa snabbt och tåla många påfrestningar. Men det finns ju andra plaster som fungerar nästan lika väl som epoxi. Akryl till industrigolv fungerar minst lika bra, om inte bättre till industrigolv. Däremot kan akrylen lukta illa just när industrigolvet härdas.

Men fördelen är att det går mycket snabbt för akrylen att härdas. Den sker på två timmar och härdas i så låga temperaturer som mellan 0 och 5 grader Celsius. Andra fördelar med akrylgolv är att när de väl är lagda blir de halkfria industrigolv. I och med att akrylen härdas även i låga temperaturer kan man lägga ett akrylgolv även utomhus, om man har behov av ett industrigolv ute.

Så fungerar akryl – också

Vill man veta hur akrylen kan fungera, bör man tänka på ”Plexiglas”, som är gjort av akryl. De flesta vet nämligen vad ett ”Plexiglas” är. Det säger en hel del om hur man kan använda akrylen till. I ”Plexiglas” använder man ju en annan kemisk blandning, än när man använder akryl till industrigolv. Akryl är en kemisk förening av akrylsyra och olika alkoholer. När man gör akryl till industrigolv, blandar man akrylplast och kvartssand som härdas till ett fogfritt golv som inte torkar och spricker. Akrylen som man använder till industrigolv blir till ett golv som håller tätt och som därför passar till livsmedelsproduktion

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
21 Nov 2019