Fördelar med fogfria industrigolv

Att få ett fogfritt industrigolv kan vara nödvändigt i vissa sammanhang. Beroende på vilken verksamhet som man bedriver på arbetsplatsen, kan man behöva ett fogfritt industrigolv. Som ju benämningen säger, är ett fogfritt industrigolv ett plastgolv helt utan fogar. De flesta andra plastgolv läggs med remsor av plast. Lägger man däremot ett industrigolv med akryl – som plastmassa – kan man få ett fogfritt plastgolv. Akrylen läggs då som en enda plastmassa på industrigolvet och härdas därefter. Akrylen har dessutom den fördelaktiga egenskapen att den härdas i låga temperaturer, till och med vid 0 grader Celsius. På så sätt får man till helt fogfria industrigolv som dessutom är miljövänliga, då det inte krävs stora mängder energi för att härda industrigolvet.

Tåligt mot stötar och slag

I alla slags industrier där golvet utsätts för upprepade stötar och slag bör man lägga ett fogfritt golv. Stötarna och slagen kan annars göra att fogarna spricker och på så sätt uppstår skador på industrigolvet. Med tiden nöts ju alla slags plastgolv ner, men ett fogfritt plastgolv tål mer än andra slags plastgolv. Det fogfria plastgolvet tål höga belastningar som kan ske regelbundet på vissa punkter på golvet. Här passar därför ett fogfritt industrigolv i all slags industrier med tung utrustning.

Underlag som står emot rörelser

Har man en industri där man för maskiner eller vagnar på hjul, mycket fram och tillbaka, kan man behöva ett fogfritt industrigolv. Just rörelser som sker regelbundet fram och tillbaka, på ett industrigolv kan belasta plastgolvet så att plastgolvet till sist spricker i fogarna. Därför kan det krävas ett fogfritt industrigolv som motverkar sprickningar på fogarna i plastgolvet.

I miljöer med krav på hygien

Om man har höga krav på att hålla en bra hygien, bör man skaffa sig ett fogfritt industrigolv. Mellan fogarna på ett industrigolv kan man ofta se att damm och smuts lägger sig. Höga krav på en god hygien kan krävas i alla utrymmen som hanterar mat, som i till exempel livsmedelstillverkning, eller till exempel i sjukhussalar och korridorer, eller i tillverkning av allehanda elektronik som kan vara känsligt mot damm, kan det krävas ett fogfritt industrigolv.

I miljöer med statisk elektricitet

Om man vistas i miljöer med mycket statisk elektricitet, som i tillverkning av elektronik eller sprängämnen, kan man behöva ett fogfritt golv. När man tillverkar fogfria golv, gör man dem med en isolerande egenskap, som gör att den statiska elektriciteten inte skadar människor eller maskiner. De fogfria golven är mer isolerande än andra golv och passar just därför bra i alla miljöer som kräver en god isolering. Det kan även vara i alla slags miljöer som utsätts för stora, eller snabba temperaturväxlingar.

I miljöer med kemisk resistans

Har man en tillverkning med farliga kemikalier som dessutom ska utstå höga temperaturer kan man behöva fogfria industrigolv. Det kan även vara på alla ställen där man hanterar baser, syror och lösningsmedel som kan hamna på golvet. Har man då ett fogfritt industrigolv, riskerar man inte att kemikalierna hamnar i sprickor i fogarna på plastgolvet. På så sätt skyddar man miljön i industrin.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
21 Oct 2019