Därför är industrigolv särskilt tåliga

Industrigolv utgörs så gott som undantagslöst av ett första skikt av betong, precis som de flesta andra golv. När man lägger ett industrigolv, börjar man med att lägga en betongmassa. Sedan lägger man på ett skikt med olika slags material som härdar golvet. Här använder man sig till exempel av härdplast, epoxi, akryl och andra material som vi här kommer att ta upp och beskriva mer ingående.

Hårda industrigolv

Materialen som läggs på industrigolvet ger olika egenskaper på industrigolvet. Av ganska självklara orsaker är det viktigt att industrigolv bör vara hårda och tål mycket. När det kommer till industrigolv finns det olika krav på hårdheten. Här finns behov av industrigolv som passar  passar medeltung och lättare industri. Men man behöver även industrigolv som passar riktigt tung industri, till de tyngre industrierna räknas till exempel biltillverkning och till de medeltunga och lätta industrierna räknas exempelvis mat- och dryckestillverkning och pharmaceutisk industri.

Betonggolv med Ucrete

Industrigolv som läggs med Ucrete, blir ett exceptionellt hårt industrigolv som klarar av tung belastning och mycket höga temperaturer och är därför utmärkta för både våta och torra processindustrier. Ucrete gör att golvytan blir ogenomtränglig och mycket bra för mat- och dryckesindustrin, farmaceutisk och kemisk industri. Med ytbeläggningsmedlet Ucrete DP kan man få tre olika beläggningstjocklekar och tre olika ytprofiler så att industrigolvet klarar av de flesta arbets- och temperaturkraven som läggs på medeltung industri.

Ströhårdbetong

Betonggolv med ströhårdbetong blir mycket slitstarkt av ett enda skikt. Med Mastertop som ytbehandlingsmaterial blir industrigolvet ett färgglatt och ljusreflekterade betonggolv och som inte kräver särskilt mycket underhåll. Ett ströhårdbetonggolv som beläggs med en yta av Mastertorp får man ett dammfritt golv. Här innehåller ytbehandlingsmaterialet portlandcement, pigment, plasticerande, hållfastsökande och dammbindande komponenter.

Betonggolv med Masterkure

Ytbehandlingsmedlet som heter Masterkure 114, är en membranhärdningsvätska som bevarar golvet från att spricka och gör det mycket tätt. Betonggolvet skyddas från fukt som kan bildas när betongen är ny och nyss har lagts. Ythärdningsmedlet kan användas för att härda cementbruk och betong och går att använda på horisontala och vertikala ytor, såväl inom- som utomhus. Masterkure 114 används också för att binda damm på industrigolv.

Använder man ett annat, men liknande medel; Masterkure 112 får man även här en yta på industrigolvet som skyddar betongen som nyss har gjutits. Samtidigt skyddas industrigolvet från uttorkning och att drabbas av krympsprickor. Detta medel är en vaxbaserad lösning som lägger sig som ett lock över betongen. Den innehåller inget lösningsmedel och passar bra utomhus.

Epoxi

Ett industrigolv med Epoxi blir till ett golv som passar industrier av lätt eller mediumtung industrigolv. Det består av material med två komponenter och som också är utan lösningsmedel, men är däremot både diffusionsöppet och vattenlösligt. Epoxi passar till slitstarka och färggranna golv. Ett epoxigolv kan man även få transparent och som dammbindande medel på anda ytbehandlade betonggolv.

Med beläggning av plast får man fogfria golv

En annan fördel med att lägga någon av de här nämnda ytbehandlinsmedlen är att man med hjälp av dem får till fogfria golv. Det kan vara mycket viktigt i vissa industrier som kräver dammfria golv.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
15 Jul 2019