Vad kostar ett industrigolv?

Priset på ett industrigolv är helt beroende på storleken på industrigolvet och hur mycket plastmassa som behövs på industrigolvet. Det som avgör är hur tjockt betonggolvet och plastmassan bör vara på golvet. Om vi antar att golvet behöver en tjocklek på 10 centimeter betong på själva golvet, med en tjocklek på 300 millimeter cellplast och vi räknar med ett litet plastmassagolv på 50 kvadratmeter, blir hela golvet att kosta kring 25.000 kronor. Då går materialkostnaderna på omkring 13.000 kronor, och leveransen av betongen på cirka 12.000 kronor.

Priset varierar på storlek och plastmassa

Priset blir förstås det dubbla om kvadratmetern är dubbelt så stort. Beroende på vilken slags verksamhet som ska ske på industrigolvet, kommer man att behöva välja plasten på industrigolvet. Ska man som exempel använda industrigolvet till tillverkning med våta förhållanden kan ett epoxigolv vara det rätta valet. Det passar även med ett epoxigolv där man går mycket på det och om man dessutom transporterar saker på kärror med gummihjul. Här tänker vi på industrigolv för lagerlokaler, butiker, sjukhus, slakterier och liknande industrier. Beläggningen med epoxigolv blir då slät och slitstarkt. Vill man sedan tillverka ett halkfritt industrigolv kan man sedan lägga på kvartssand på golvet. Ett epoxigolv kostar mellan 400-700 kronor per kvadratmeter.

Var passar industrigolv med akrylplast?

Just akrylgolv passar bäst där man måste få ett fogfritt golv. Fogfria golv kan behövas bäst i lokaler som kräver en bra hygien. Det kan till exempel vara i storkök, sjukhus, vårdhem och all slags industrier där man behöver en dammfri miljö. Det kan vara i tillverkning av elektronik eller i mejerier och annan mattillverkning. Det kan även vara i matsalar, sjukhus, laboratorier och liknande miljöer. Akrylgolv passar även i miljöer som kräver någon slags estetik, då golvet blir ljust och slätt. Därför passar akrylgolv mycket bra i gallerior, butiksgolv, sportarenor eller varför inte i garage eller parkeringshus?

Vad är skillnaden mellan epoxi- och akrylgolv?

Akrylbeläggning

Fördelen med ett industrigolv med akryl är att man vid låga temperaturer kan härda akrylgolvet. Det härdas även vid 0 grader Celsius. Det gör att man kan ta det i bruk väldigt snabbt. Akrylen kan man få i vilken färg som helst och passar bra inom transportindustrin, inom trä- eller papperstillverkning. Akryl står emot syror bättre än till exempel epoxigolv. 

Epoxibeläggning

Ett epoxigolv står bra emot alkaliska kemikalier och mot lösningsmedel som bränsle eller olja. Det passar bäst för industrier som kräver stora ytor då det är bland det billigaste alternativet. Har man behov av ett slitstarkt industrigolv som kräver att det är lätt att städa, som har halkskydd så är ett epoxi bland det bästa som man kan lägga golv med.

Tänk på detta innan val av plast

Vid valet mellan de olika slags plastmassa som man kan lägga på ett industrigolv, bör man tänka på behovet av livslängden på industrigolvet. Det är viktigare att räkna med hållbarheten än priset, både för miljöns skull och det som är ekonomiskt i det långa loppet. För det andra bör man tänka på vad golvet ska tåla. Beroende på om golvet kommer att utsättas för tung trafik, hög belastning, höga eller låga temperaturer, eller till och med stora eller snabba temperaturväxlingar, bör man sedan välja industrigolv med olika plastmassa.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
21 Sep 2019