Miljövänliga golv för industrin

Det ställs hårda krav på ett industrigolv. Tunga maskiner och fordon, mycket rörelse, varierande temperaturer, vatten, smuts och olika kemikalier. I industrisammanhang utsätts ett golv för mycket så det är viktigt att det pallar. Här duger inte några billiga klickparketter!

Men hur är det med miljövänligheten när det handlar om industrigolv? Det finns ju otaliga exempel på när det har fuskats med dessa frågor när tålighet ska uppnås vid byggen, det är bara att tänka på asbest och radon.

Slittåliga och lättstädade golv

Inom industrin används ofta fogfria massagolv, och det råder delade meningar om hur pass miljövänliga de är. Men dessa golv har i alla fall fördelen att de är täta, lättstädade och slittåliga. Dessutom finns det alternativ som olika cementbeläggningar som fungerar som miljövänliga alternativ till härdplast. Dessa golv är öppna produkter och kan därför med fördel användas i torra miljöer och om det kan förekomma tillskjutande fukt i underlaget.

Men här ska vi i första hand avhandla det vanligaste industrigolvet – massagolv. Detta är ett mycket mångsidigt och användbart golv som kan anpassas efter de krav som uppdragsgivaren har. Det är dessutom mycket prisvärt och kan användas i en industrilokal lika väl som i offentliga lokaler.

Ställer höga krav på säkerheten

Men hur miljövänliga är egentligen dessa golv? När golven installeras ställs höga krav på säkerheten, då vissa komponenter i detta skede kan vara hälsovådliga. Detta gör att det vid en första koll kan tyckas som att fogfria massagolv för industrin inte är speciellt miljövänliga – men de har andra fördelar som man kan lägga in i ekvationen.

Vi levererar och installerar våra golv i hela Sverige
15 Sep 2021